Türkiye genelindeki ilk ve orta dereceli okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023- 2024 eğitim-öğretim yılına ilişkin alınacak önlemleri de belirledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre okullarda cep telefonu kullanıma sınırlama gelecek. İlkokul öğrencilerine sağlıklı gelişim için de ders başlamadan önce kültürfizik hareketleri yaptırılacak. Okullar şu yeniliklerle açılacak:

 YENİ KIYAFET ZORUNLU DEĞİL: Okul aile birlikleri kararıyla daha önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek. Velilere maddi külfet oluşturmamak için zaruret hâli dışında değişikliğe gidilmeyecek.

 SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ: Öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak. Okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine sebebiyet verecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacak.

 MİNİKLERE SPOR: Temel eğitim kurumlarında öğrencilerin güne dinç, neşeli, zinde başlaması ve sağlıklı yaşam için alışkanlıklar edinmesi amacıyla imkân dâhilinde sınıflara geçmeden önce kısa bir süre de olsa kültürfizik hareketleri yaptırılacak. Sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve fiziksel aktiviteleri teşvik etmek için “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı” kapsamında çalışmalar yürütülecek.

 OKUL ÖNCESİNDE ÖNCELİK 5 YAŞ: Okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle 5 yaş çocukların kaydı yapılacak. Okul öncesi eğitime, ilkokul 1’inci sınıfa, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 9’uncu sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023’te uyum eğitimleri yapılacak.

 DİJİTAL BAĞIMLILIĞA ÖNLEM: Obezite ve dijital bağımlılığa karşı tedbir mahiyetinde öğrencilerin tabii ortamlarda arkadaşlarıyla uyum içerisinde oynayarak sosyal yönlerinin gelişmesine ve okul içindeki vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerine imkân sağlamak amacıyla okul bahçelerinde ve eklentilerinde iyileştirmeler yapılacak.

KİTAP VE DEFTERLER DÖNÜŞTÜRÜLECEK

 SIFIR ATIK UYGULAMASI: Öğretmen ve öğrencilere dağıtımı yapılan ders araç-gereçleri, ders kitapları ve yardımcı kaynakların okul ve kurumlara zamanında teslim edilmesi sağlanacak. Kitapların temiz ve düzenli kullanılması teşvik edilecek, sıfır atık projesi kapsamında yıl sonunda okullara teslim edilmesine yönelik tedbirler alınacak.

KAYIT ÜCRETİ UYARISI

 Okul kayıtları, öğretmen seçimi, teknolojik ya da fiziki olanaklar vb. çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek resmi okullarda eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacak.

DEPREM BÖLGESİ DÜZENLEMELERİ

 Deprem bölgesindeki illerde görev yapan öğretmenlerin konaklamalarına yönelik valiliklerce alınan tedbirler eğitim-öğretim yılı öncesinde tamamlanacak. Bu illerde öğrenim gören öğrencilerden eğitime erişimde problem yaşayanların kayıtlı oldukları okullara taşınmasıyla ilgili tüm önlemler ivedilikle alınacak.

VELİLERİN OKUL ZİYARETLERİNE DÜZENLEME

 Velilerin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmelerinin daha nitelikli, düzenli ve sağlıklı olması için okullar tarafından planlamalar yapılacak, ziyaretler için eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde zaman çizelgesi oluşturulacak.

KÜLTÜREL MEKÂNLAR ZİYARET EDİLECEK

 Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadığı şehri yakından tanıması, imkân ve özelliklerini öğrenerek mekân ve zaman ilişkisi bağlamında keşfetmesi, şehrinin soyut ve somut kültürel mirasını, değerlerini bilmesi ve koruması için okul içi ve okul dışı etkinlikler planlanacak. Tarihi ve kültürel mekânların ziyaret edilmesi sağlanacak.